Het H-team

01-03-2012


Met H-team vechten voor behoud, herontwikkeling en transformatie bestaande omgeving

Het H-team (de H staat voor Herstructurering) is door de Rijksadviseur voor Cultureel Erfgoed gevraagd om, als een soort denktank, over dit vraagstuk na te de denken en dat doen we al zo’n 1,5 jaar. Wij (Duco Stadig (voorzitter), Jean Baptiste Benraad, Arno Boon, Helen van Duin, Wessel de Jonge en Marinke Steenhuis en ikzelf) richten ons met name op het stimuleren van hergebruik van bijzondere gebouwen en omgevingen om onze opgave te beperken en omdat we niet willen dat Nederland door de huidige ontwikkelingen zijn karakteristieke architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit kwijt raakt.

Economische crisis, demografische ontwikkelingen en veranderingen in de woon- en werksfeer maken dat de bouwsector nooit meer zal terugkeren naar de periode van vóór 2008. We moeten niet proberen om de sector te repareren opdat we terug kunnen naar ‘vroeger’. Alle partijen moeten maatregelen nemen die anticiperen op de nieuwe werkelijkheid. Dat stelt het H(erbestemmings)-team dat op verzoek van minister Spies van Binnenlandse Zaken zijn ideeën heeft gegeven voor de Toekomstagenda van de bouwsector.

Nederland moet volgens het H-team voor zijn vestigingsklimaat inzetten op zijn unieke internationale waarde als groene metropool. De opgave is de waardevolle gebouwen, stedelijke structuren en landschappen te beschermen of met zorg en aandacht te transformeren en nieuwe ruimtelijke projecten te maken van hoge kwaliteit. Anders daalt Nederland verder in waarde. Er zal een waterscheiding ontstaan tussen (nog) kansrijk en kansloos vastgoed in het lopende herstructureringsproces. Het H-team komt daarbij met twaalf concrete aanbevelingen.

Er moet prioriteit worden gegeven aan de herontwikkeling van karakteristieke gebouwen en omgevingen. Daarbij moeten eigenaren en initiatiefnemers van onderop worden ondersteund met versnelde planprocedures. Ook zou het Rijk met banken en pensioenfondsen een actieprogramma moeten opzetten om de betrokkenheid bij herstructurering te vergroten. Verder moet het Rijk naar heroriëntatie van het ruimtelijk ordeningsbeleid. Provincies moeten de coördinatie van de herstructureringsopgave actief gaan uitvoeren, aldus het team. En onderwijsinstellingen zouden in versneld tempo hun curriculum moeten aanpassen aan de nieuwe praktijk.

Weten wat voor ervaring TCN heeft op het gebied van transformatie en herontwikkeling?

Mijn memo aan het bouwteam lezen? << Vorig artikel Terug naar portal Volgend artikel >>