Founder portal - Rudy Stroink

Rudy is TCN’s founder and still inspires and challenges us on a daily basis. Check out this page if you want to follow his actions and read his stories.


Rudy Stroink, founder of TCN, architect, COACH, real estate developer, entrepeneur and (urban) pilot.


Memo aan Mark en Diederik

08-11-2012

Beste Mark en Diederik,

In het regeerakkoord komt het woord “stad´ drie keer voor. Dat vind ik weinig. Een keer als onderdeel van het woord stadion en dat telt dus eigenlijk niet. Verder hebben jullie het over de stadspas (no.2) in het kader van armoedebestrijding en in het begin hebben jullie de tegenstelling stad (no. 3) en landelijk gebied gebruikt om een van jullie spreekwoordelijke bruggen te slaan. Als je, zoals ik, verwacht dat de steden in de komende decennia een centrale rol gaan spelen in de sociale en economische ontwikkeling van ons land, is dat onvoldoende.


Open brief aan de jongere generatie, met de vraag: Waar is de avant-garde van deze tijd?

19-09-2012

Beste architecten en stedenbouwers,

De crisis van de jaren 30 begon in 1929 met een beurskrach. De 10 jaar ervoor waren een feest geweest, er was goed verdiend. Het einde van de Eerste Wereldoorlog (1918) had een periode van nieuw optimisme, economische welvaart en een culturele opleving opgeleverd. Nederland had een aanzienlijke financiële reserve opgebouwd dankzij de oorlogshandel, maar daar kwam in 1929 een einde aan. De beurskrach was het begin van een lange en diepe economische crisis.


Pijn en vertrouwen

21-08-2012

Het blijft sukkelen met de woningverkopen en met de waarde van woningen in ons land. Volgend jaar nog eens 3 tot 5% minder. ING voorspelt dat binnenkort 25% van de woninghypotheken onder water zullen staan. Dat is een ernstige zaak, want het betekent dat woningeigenaren bij een verkoop met een restschuld blijven zitten.


Zomerschool herbestemming

12-07-2012

Rudy keerde in de les 'Rekenen met Rudy' de business case van de Atoomclub binnenstebuiten: 'Een ongelooflijk lelijk gebouw op een plek waar je nog niet dood gevonden wilde worden.' De vakwereld noemt dat inmiddels "een TCN-ertje" en hij maakte daarmee duidelijk hoe ingrijpend de spelregels voor projectontwikkeling zijn veranderd sinds 2008.

 


Van wie is de stad?

28-06-2012

Afgelopen zaterdag stonden er twee opiniebijdragen in de NRC aangaande de verontrustende staat van de stad. De essentie is dat door te hoge ambities van lokale bestuurders er veel geld is gaan zitten in de verkeerde projecten. Verder veroorzaken te hoge huren in de binnensteden voor het verdwijnen van leuke winkels en door overaanbod is er leegstand in kantoren.


Het einde van de crisis

20-06-2012

De recessie zal op 16 oktober om 1 uur ’s middags over zijn. Dat is op een dinsdag, de niets aan de hand dag van de week. Dinsdag komt na maandag, rotdag, en voor de woensdag, met de leukste jeugdherinneringen, omdat je ’s middags altijd vrij was. Dus een prima dag om iets bijzonders te gaan doen, zoals het beëindigen van de recessie.


Stenbouwarchitectuur.nl: Rudy Stroink over kantorenleegstand

07-05-2012


De val van het kabinet

07-05-2012

Geert heeft de stekker eruit getrokken. Koudwatervrees van een straatvechter. Ik ga niet over de moraliteiten en de schuldvraag, dat is al weer oud nieuws. Waar ik wel iets van vind, is het grote verlies dat wordt geleden door het afbreken van vele adviestrajecten over de toekomst van de woningbouw en kantorenmarkt in Nederland, nu het kabinet demissionair is.


De grote afwaardering is begonnen

20-04-2012

De leegstandspercentages op bedrijventerreinen nemen snel toe. Veel kantoorlocaties aan de randen van steden staan te verkommeren. Hoe krijg je dit soort terreinen weer aan de praat? Wat voor ondernemers heb je daarvoor nodig?


In Gelderland Live

22-04-2012


Veranderingen

07-03-2012

Winkels maken de buurt. Het woord schijnt van het Duitse 'Winkel' te komen, ofwel 'de hoek'. Op de hoek gebeurde van alles. Daar werden de laatste roddeltjes uitgewisseld, hing de jeugd rond en vonden de oudjes uit de buurt in het pre-sociale-zorg-tijdperk hun sociale contacten en daar waren ook de winkeltjes.


Het H-team

01-03-2012

Het H-team (de H staat voor Herstructurering) is door de Rijksadviseur voor Cultureel Erfgoed gevraagd om, als een soort denktank, over dit vraagstuk na te de denken en dat doen we al zo’n 1,5 jaar. Wij (Duco Stadig (voorzitter), Jean Baptiste Benraad, Arno Boon, Helen van Duin, Wessel de Jonge en Marinke Steenhuis en ikzelf) richten ons met name op het stimuleren van hergebruik van bijzondere gebouwen en omgevingen om onze opgave te beperken en omdat we niet willen dat Nederland door de huidige ontwikkelingen zijn karakteristieke architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit kwijt raakt.


De kansen van zorg(elijk) vastgoed

29-02-2012

Aan het begin van het vorige decennium werd de zorgsector er al voor gewaarschuwd: dames en heren, uw vastgoed staat voor veel te hoge bedragen in de boeken. Bedragen van vijf tot zeven miljard euro werden genoemd. Tien jaar later zijn zorginstellingen per 1 januari van dit jaar zelf verantwoordelijk voor hun vastgoed. Maar hoe het boekwaardeprobleem moet worden opgelost, daarover is men het nog steeds niet eens. Van de overheid lijkt weinig financieel heil te verwachten, de vraag is of de markt kan of wil inspringen.


Aan het bouwteam

29-02-2012

Het zijn uitzonderlijke tijden voor de ruimtelijke ordening in Nederland. De grote recessie die zich in 2008 ontvouwde heeft diepe sporen getrokken in de wijze waarop ons land gebouwd en onderhouden wordt. Door afnemende vraag naar vastgoed, het slecht functioneren van de woningkoopmarkt en door de sterk afgenomen financieringsmarkt, hebben we een ongekende daling van waarden meegemaakt. Nederland heeft over de duim genomen 15 tot 20% van haar vastgoedwaarde verloren en het einde is nog niet in zicht.


Het is de efficiency, domoor!

28-02-2012

Het 50-jarige feestje van de Nederlandse wederopbouw is recentelijk tot een abrupt einde gekomen en nu is er “the morning after” met een stevige kater. De bankiers staan op de stoep of je al het geleende geld per direct kunt overmaken, ze hebben een balans probleem en dat ga jij oplossen. Ongeschoren sta je ze, met een kop zwarte koffie in je hand, in je ochtendjas aan te staren. Naakt en duizelig, het feestje is al weer snel vergeten.


Amsterdam kan zich niet nog een bouwput veroorloven

18-02-2012

Op 18 februari gaf ik in de Volkskrant mijn visie over de plannen voor een tunnelbak op de Zuidas. Mijn mening: niet doen! Investeer het geld liever in het beter benutten van de stedelijke kwaliteit en het transformeren van gebouwen die nu nutteloos zijn geworden.


Zes vragen over het recht op thuiswerken

17-02-2012

In de Volkskrant van 17 februari gaf ik aan wat de effecten van Het Nieuwe Werken zijn voor het (her)ontwikkelen van kantoren.


DNB waarschuwt voor vastgoedcrisis

03-02-2012

Een harde waarschuwing van De Nederlandsche Bank vandaag: de kantorenmarkt kan gaan zorgen voor een nieuwe grote financiële crisis. Leegstaande kantoren staan voor veel te hoge bedragen in de boeken bij hun eigenaren en een oplossing voor de leegstand lijkt niet in zicht. Toezichthouder Sijbrand van DNB wil snel juiste waarderingen anders kan de financiële sector opnieuw gedestabiliseerd worden.

Bekijk de reportages van NOS Journaal en Een Vandaag waarin Rudy zijn mening geeft over dit onderwerp.Archive

Founder portal 2011