November 27, 2012

TCN UROP SE en TCN Assets B.V. in faillissement

Curatoren onderzoeken mogelijkheid projecten onder Asset Management voort te zetten

Op vrijdag 23 november jl. heeft rechtbank Utrecht het faillissement uitgesproken van TCN UROP SE. Vervolgens is op maandag 26 november jl. ook het faillissement van TCN Assets B.V. uitgesproken. TCN Media Park B.V., de organisatie die het management van het Media Park in Hilversum verzorgt, is op vrijdag 23 november jl. door rechtbank Amsterdam failliet verklaard. Mr. J. Westerhof van Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen en Mr. A. van der Schee van Van Benthem & Keulen Advocaten & Notariaat zijn vorige maand al benoemd tot bewindvoerders in de surseance van betaling van TCN UROP SE en Brandboxx Almere B.V.

Achtergrond informatie
Eind oktober verleende rechtbank Utrecht, na een faillissementsaanvraag door B&S Modecentrum Almere II C.V., surseance van betaling aan Brandboxx Almere B.V. en TCN UROP SE. De surseance van Brandboxx Almere B.V. werd op 2 november jl. omgezet in een faillissement. Op 19 november jl. werd het faillissement van een andere werkmaatschappij, Brandboxx Ventures Hannover B.V. uitgesproken. Ook de werkmaatschappij TCN Quality Squares B.V. verkeert in staat van faillissement. Begin november vroeg DNV KEMA, huurder en voormalig eigenaar van business park Arnhems Buiten, het faillissement van TCN Assets B.V. aan. TCN wist een faillissement in eerste instantie te voorkomen door surseance van betaling aan te vragen. Helaas zijn zowel TCN UROP SE als TCN Assets B.V. nu toch failliet verklaard.

Structuur TCN
TCN bestaat uit drie hoofdmaatschappijen: TCN UROP SE is de moedermaatschappij van de TCN groep. In dochtervennootschap TCN Assets B.V. zijn nagenoeg alle vastgoedposities en vastgoedprojecten ondergebracht, meestal in afzonderlijke vennootschappen. TCN Property Projects B.V. fungeert als personeelsentiteit waarin het grootste deel van het personeel is ondergebracht. Deze drie vennootschappen verkeren alle in staat van faillissement.

Voortbestaan projecten portefeuille
TCN is eigenaar en beheerder van een groot aantal projecten in binnen- en buitenland. De curatoren voeren op dit moment een analyse uit van de vastgoedportefeuille van TCN met als doel een aantal van de projecten onder asset management voort te zetten. De curatoren zijn inmiddels in gesprek met mogelijke kopers voor verschillende projecten in de portefeuille van TCN. De huurcontracten met huurders op projecten en de dienstverlening aan huurders worden gewoon voortgezet.

TCN
TCN is vanaf 1994 actief in het Europees vastgoed. TCN heeft een asset portefeuille met een waarde van € 410 mln. TCN heeft projecten in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Oostenrijk.

 

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over TCN verwijzen wij u naar onze website: www.tcnpp.com
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen: directie@tcnpp.com

« Back to news